Image Alt

Publiczny Ośrodek Adopcyjny Oddział w Szczecinie

  >  Kategoria 4   >  PRACA

PRACA

PUBLICZNY OŚRODEK ADOPCYJNY W KOSZALINIE – OODZIAŁ W SZCZECINIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Jednostka Organizacyjna: Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie – Oddział w Szczecinie Miejsce pracy: Szczecin

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie albo na dowolnym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub nauk o rodzinie,
  • co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,
  • znajomość i umiejętność stosowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • niekaralność, wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, pełnia władzy rodzicielskiej (władza rodzicielska nie może być odebrana, zawieszona ani ograniczona),
  • umiejętność posługiwania się narzędziami badawczymi,
  • umiejętność sporządzania opinii, pism i innych dokumentów urzędowych,
  • wysoki poziom zaangażowania i rozwinięte zdolności komunikacyjne,
  • umiejętność organizacji pracy własnej.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście,

po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 91/440 30 30

ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ!


Skip to content