Biuletyn Informacji Publicznej
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż".
J.Korczak

Archiwum 2016

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ogłasza nabór do zajęć grupowych

pt. „Trening odwagi”

 

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5 - 8 lat, które przejawiają trudności emocjonalne (nieśmiałość) w kontakcie z rówieśnikami. Celem zajęć terapeutycznych jest kształtowanie odwagi poprzez nabywanie umiejętności do wyrażania swoich uczuć.

Minimalna liczba osób w grupie - 3, maksymalna - 6.

Zajęcia terapeutyczne w grupie rozpoczną się w marcu po zebraniu minimalnej liczby chętnych i odbywać się będą raz w tygodniu przez okres 6 tygodni w siedzibie Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie przy ul. T. Starzyńskiego 3 – 4.

Nabór do grupy poprzedzony zostanie przeprowadzeniem w miesiącu lutym 2016 r. diagnozy dzieci w celu dostosowania programu terapeutycznego do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Na życzenie rodziców/opiekunów sporządzona zostanie opinia podsumowująca udział dziecka
w zajęciach grupowych.

            Prowadzącymi zajęcia będą :

Agata Strongowska - psycholog psychoterapeuta, tel. 91 425 36 68,

Diana Pytel - psycholog psychoterapeuta, tel. 91 425 36 68.

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z w/w osobami.

 


Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie zaprasza chętnych do udziału

w grupie wsparcia dla rodzin adopcyjnych

Zajęcia skierowane są do rodzin, które przysposobiły dziecko/dzieci. Tematyka spotkań zostanie ustalona na podstawie ankiet oraz dostosowana do potrzeb grupy. Pierwsze spotkanie zaplanowano na dzień 1 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 w siedzibie Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie przy ul. T. Starzyńskiego 3 – 4. Kolejne spotkania odbywać się będą w pierwszy piątek miesiąca.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami POA:

Agatą Strongowską – psychologiem psychoterapeutą - tel. 91 425 36 68,

Dianą Pytel - psychologiem psychoterapeutą - tel. 91 425 36 68.

 

Od 2016 r. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie rozszerza zakres swoich działań o następujące formy pomocy psychologicznej:

 1. Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci przejawiających trudności w zachowaniu na tle emocjonalnym, w  tym:
 • Zaburzenia zachowania i emocji,
 • Nadpobudliwość psychoruchowa,
 • Zaburzenia lękowe.
 1. Prowadzenie warsztatów tematycznych z zakresu wychowania i rozwoju dzieci:
 • Szczegółowe tematy warsztatów będą dostosowywane do potrzeb grupy na podstawie przeprowadzonej ankiety.
 1. Usługi psychoterapii skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych.

 

Planowane terminy spotkań grupy wsparcia w 2016 roku:

1.04.2016 r.

6.05.2016 r.

3.06.2016 r.

1.07.2016 r.

5.08.2016 r.

2.09.2016 r.

7.10.2016 r.

4.11.2016 r.

2.12.2016 r.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z psychologami:

p. Dianą Pytel - tel. 91 425 36 68

p. Agatą Strongowską - tel. 91 425 36 65

najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.


Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

 

9 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 8 małżeństwom, które w grudniu br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie:

- listu do dziecka pt. „Za co kocham Twoją mamę”,

- listu do dziecka pt. „Za co kocham Twojego tatę”,

- bajki o tym, jak lisek spotkał rodziców, którzy przed laty powierzyli go innej rodzinie,

- bajki o dziewczynce, która wyruszyła w świat, by odnaleźć kogoś, kto ją pokocha,

- bajki o adopcji – moje przeżycia, przemyślenia, wspomnienia.

Listy i bajki stanowić będą część kolejnej edycji publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r. w efekcie ogłoszonego w ub. roku konkursu literacko – plastycznego pod tym samym tytułem, adresowanego do rodzin adopcyjnych, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem POA w Szczecinie. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, promującej ideę adopcji, zawierającej – oprócz listów - bajki o adopcji, napisane
przez rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie rodziny, która ukończyła szkolenie w czerwcu br.
i 2 grudnia br. przysposobiła dwóch braci: 7-letniego i 9-letniego. Rodzina opowiedziała o swoich przeżyciach związanych z otrzymaniem propozycji rodzeństwa w starszym wieku niż wskazany w podaniu krótko po ukończeniu szkolenia oraz o wielkiej radości, jaka zapanowała w domu z chwilą pojawienia się długo oczekiwanego potomstwa.

Osoby, które ukończyły listopadowo – grudniową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie oprawione w ramkę podziękowanie składające się
z wykonanych ręcznie drewnianych serc, materac i piłki rehabilitacyjne do stymulacji dzieci z opóźnionym rozwojem oraz kosz pełen słodyczy.

Była to szósta i ostatnia w tym roku edycja szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne. Kolejna zaplanowana jest na drugą połowę stycznia 2017 r.

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

 

21 października 2016 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 9 małżeństwom, które w październiku br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie:

- „Listu do naszych dzieci o tym, jak ważne są w naszym życiu”,  

- listu do dziecka pt. „Dlaczego kocham Twoją mamę”,

- listu do dziecka pt. „Dlaczego kocham Twojego tatę”,

- „Bajki o dwóch misiach, które ciągle się kłóciły i dokuczały sobie”,

- „Bajki o króliczku, który robił bałagan”,

- „Bajki o dwóch pieskach, które się rozstały”,

- „Bajki o adopcji – moje przeżycia, przemyślenia, wspomnienia”,

- „Bajki o księżniczce, która chciała zostać rycerzem”,

- bajki pt. „Żabia przygoda”.

Listy i bajki stanowić będą część kolejnej edycji publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r. w efekcie ogłoszonego w ub. roku konkursu literacko – plastycznego pod tym samym tytułem, adresowanego do rodzin adopcyjnych, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem POA w Szczecinie. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, promującej ideę adopcji, zawierającej – oprócz listów - bajki o adopcji, napisane
przez rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie 2 rodzin, które ukończyły szkolenie w czerwcu br.
i aktualnie są w trakcie okresu osobistej styczności z dziećmi, które pragną przysposobić. Jedna z rodzin ma 14-letnią córkę biologiczną i we wrześniu otrzymała zgodę sądu na osobistą styczność z 5-letnim chłopczykiem, druga zaś w czerwcu otrzymała zgodę sądu na osobistą styczność z 9-letnią dziewczynką. Rodziny opowiedziały o swoich przeżyciach związanych z otrzymaniem propozycji dziecka w trakcie szkolenia lub krótko po jego ukończeniu oraz o wielkiej radości, jaka zapanowała w domu z chwilą pojawienia się długo oczekiwanego potomstwa.

Osoby, które ukończyły wrześniowo – październikową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie oprawione w ramkę podziękowanie oraz piki i pomoce rehabilitacyjne do stymulacji dzieci z opóźnionym rozwojem.

Kolejna, szósta i ostatnia w tym roku edycja szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, do której zakwalifikowano 8 małżeństw, rozpoczęła się 22 października br.

 

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

 

12 sierpnia 2016 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 8 małżeństwom i jednej osobie samotnej, które w sierpniu br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie:

- listu do dorosłego syna nt. „Za co ja Cię cenię i kim dla mnie jesteś”,  

- listu do dziecka nt. „Dlaczego wychowuję Cię sama”,

- bajki dla dziecka, które jest zazdrosne o swoich rodziców, o młodsze rodzeństwo,

- bajki dla dziecka, które się boi, np. dentysty,

- bajki o zajączku, który stracił pamięć i nie wiedział, kim jest,

- bajki o kangurku, który miał krótszą nogę (jak sobie z tym radzić),

- bajki o adopcji pt. „Dlaczego Cię/Was adoptowaliśmy”,

- bajki o adopcji pt. „Nasza droga do adopcji”.

Listy i bajki stanowić będą część kolejnej edycji publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r. w efekcie ogłoszonego w ub. roku konkursu literacko – plastycznego pod tym samym tytułem, adresowanego do rodzin adopcyjnych, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem POA w Szczecinie. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, promującej ideę adopcji, zawierającej – oprócz listów - bajki o adopcji, napisane
przez rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie 2 rodzin, które od półtora miesiąca są szczęśliwymi rodzicami adopcyjnymi. Jedna z rodzin przysposobiła 10-miesięcznego chłopczyka, druga zaś  -
3-osobowe rodzeństwo: 5-letniego chłopca i 7-letnie dziewczynki (bliźniaczki). Rodziny opowiedziały
o swoich przeżyciach związanych z otrzymaniem propozycji dziecka/dzieci krótko po ukończeniu szkolenia oraz o wielkiej radości, jaka zapanowała w domu z chwilą pojawienia się długo oczekiwanego potomstwa.

Osoby, które ukończyły lipcowo – sierpniową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie oprawione w ramkę podziękowanie, książeczki dźwiękowe, kolorowanki z naklejkami i łamigłówkami, stempelki i grę planszową do pokoju dziecięcego, kosz ze słodyczami, a także pyszny tort czekoladowy, który natychmiast został skonsumowany
przez uczestników spotkania. Jedna z rodzin przekazała dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych lub preadopcyjnych 10 karnetów na darmową przejażdżkę konną w Stajni Pilchowo.

Kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, do której zakwalifikowano 9 małżeństw, rozpocznie się 10 września br.

 

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

30 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 7 małżeństwom, które w czerwcu br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie listu do swojego dziecka/dzieci, listu do rodziców biologicznych dziecka/dzieci lub bajki

o adopcji. Listy i bajki stanowić będą część kolejnej edycji publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r. w efekcie ogłoszonego w ub. roku konkursu literacko – plastycznego pod tym samym tytułem, adresowanego do rodzin adopcyjnych, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem POA

w Szczecinie. Jedna z bajek zilustrowana została przez 8-letniego synka biologicznego małżeństwa, które oczekuje na przysposobienie córki i siostry dla chłopca. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, promującej ideę adopcji, zawierającej – oprócz listów - bajki o adopcji, napisane przez rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie 6 dzieci: dwójki biologicznych (8-letniego chłopca

i 9-letniej dziewczynki), dwójki przysposobionych (7-letniego chłopca i 6-letniej dziewczynki) i dwójki umieszczonych u kandydatów tuż przed rozdaniem świadectw na okres osobistej styczności (9-letniej dziewczynki i 3-miesięcznego chłopczyka).

Rodziny, które aktualnie są z dziećmi w okresie osobistej styczności, opowiedziały o swoich przeżyciach związanych z otrzymaniem propozycji dziecka jeszcze w trakcie trwania szkolenia oraz o wielkiej radości, jaka zapanowała w domu z chwilą pojawienia się długo oczekiwanego dziecka.

Osoby, które ukończyły majowo – czerwcową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie kosz z kwiatami, a także zabawki i puzzle do pokoju dziecięcego. Jedna z mam preadopcyjnych wykonała wielki tort z logo Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie oraz imionami uczestników szkolenia.

Kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, do której zakwalifikowano 8 małżeństw 

i1 osobę samotną, rozpoczęła się 2 lipca br.

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

27 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 8 małżeństwom, które w kwietniu br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie listu do swojego dziecka/dzieci lub bajki o adopcji. Listy i bajki stanowić będą część kolejnej edycji publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r. w efekcie ogłoszonego w ub. roku konkursu literacko – plastycznego pod tym samym tytułem, adresowanego do rodzin adopcyjnych, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem POA w Szczecinie. Jedno z małżeństw napisało wiersze dla dziecka, jedno zaś – przepis na „Pizzę Da Familia, czyli adopcję od kuchni”.

Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, promującej ideę adopcji, zawierającej – oprócz listów - bajki o adopcji, napisane przez rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw połączone zostało ze spotkaniem z trzema rodzinami adopcyjnymi, które
za pośrednictwem POA w Szczecinie przysposobiły dzieci lub są z nimi w okresie osobistej styczności.  
Rodziny opowiedziały o swoich przeżyciach związanych z oczekiwaniem na najważniejszy telefon w życiu oraz o doświadczeniu wynikającym z faktu bycia rodzicami adopcyjnymi lub preadopcyjnymi, a także udzieliły kilku praktycznych rad przyszłym rodzicom.

Osoby, które ukończyły marcowo – kwietniową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie wykonane w formie obrazu oficjalne podziękowanie,
a także zabawki, książeczki i art. plastyczne  do pokoju dziecięcego.

Kolejna edycja szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, do której zakwalifikowano 8 małżeństw, rozpoczęła się 14 maja br.

 

Planowane terminy spotkań grupy wsparcia w 2016 roku:

1.04.2016 r.

6.05.2016 r.

3.06.2016 r.

1.07.2016 r.

5.08.2016 r.

2.09.2016 r.

7.10.2016 r.

4.11.2016 r.

2.12.2016 r.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z psychologami:

p. Dianą Pytel - tel. 91 425 36 68

p. Agatą Strongowską - tel. 91 425 36 65

najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

 

 

26 lutego 2016 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 9 małżeństwom, które w lutym br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie listu do swojego dziecka/dzieci oraz do matki/rodziców biologicznych dziecka/dzieci. Listy niniejsze stanowić będą część kolejnej edycji publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r. w efekcie ogłoszonego w ub. roku konkursu literacko – plastycznego pod tym samym tytułem, adresowanego do rodzin adopcyjnych, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem POA w Szczecinie.

Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, promującej ideę adopcji, zawierającej – oprócz listów - bajki o adopcji, napisane przez rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw połączone zostało ze spotkaniem z trzema rodzinami adopcyjnymi, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem POA w Szczecinie. Rodziny opowiedziały o swoich przeżyciach związanych z oczekiwaniem na najważniejszy telefon w życiu oraz o doświadczeniu wynikającym z faktu bycia rodzicami adopcyjnymi, a także udzieliły kilku praktycznych rad przyszłym rodzicom. Swoimi przeżyciami podzielili się również kandydaci, którzy jeszcze przed rozdaniem świadectw poznali swoje przyszłe dzieci.

Osoby, które ukończyły styczniowo – lutową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie wydrukowane i oprawione w antyramę oficjalne podziękowanie, a także kilka zabawek i kocyk polarowy do pokoju dziecięcego.

Rozpoczęcie kolejnej edycji szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, do której zakwalifikowano 8 małżeństw, zaplanowano na połowę marca.

 

 

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ogłasza nabór do zajęć grupowych

pt. „Trening odwagi”

 

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 5 - 8 lat, które przejawiają trudności emocjonalne (nieśmiałość) w kontakcie z rówieśnikami. Celem zajęć terapeutycznych jest kształtowanie odwagi poprzez nabywanie umiejętności do wyrażania swoich uczuć.

Minimalna liczba osób w grupie - 3, maksymalna - 6.

Zajęcia terapeutyczne w grupie rozpoczną się w marcu po zebraniu minimalnej liczby chętnych i odbywać się będą raz w tygodniu przez okres 6 tygodni w siedzibie Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie przy ul. T. Starzyńskiego 3 – 4.

Nabór do grupy poprzedzony zostanie przeprowadzeniem w miesiącu lutym 2016 r. diagnozy dzieci w celu dostosowania programu terapeutycznego do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Na życzenie rodziców/opiekunów sporządzona zostanie opinia podsumowująca udział dziecka
w zajęciach grupowych.

            Prowadzącymi zajęcia będą :

Agata Strongowska - psycholog psychoterapeuta, tel. 91 425 36 65,

Diana Pytel - psycholog psychoterapeuta, tel. 91 425 36 68.

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z w/w osobami.

 

 

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie zaprasza chętnych do udziału

w grupie wsparcia dla rodzin adopcyjnych

 

Zajęcia skierowane są do rodzin, które przysposobiły dziecko/dzieci. Tematyka spotkań zostanie ustalona na podstawie ankiet oraz dostosowana do potrzeb grupy. Pierwsze spotkanie zaplanowano na dzień 1 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00 w siedzibie Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie przy ul. T. Starzyńskiego 3 – 4. Kolejne spotkania odbywać się będą w pierwszy piątek miesiąca.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami POA:

Agatą Strongowską – psychologiem psychoterapeutą - tel. 91 425 36 65,

Dianą Pytel - psychologiem psychoterapeutą - tel. 91 425 36 68.

 

Od 2016 r. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie rozszerza zakres swoich działań o następujące formy pomocy psychologicznej:

 1. Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci przejawiających trudności w zachowaniu na tle emocjonalnym, w  tym:
 • Zaburzenia zachowania i emocji,
 • Nadpobudliwość psychoruchowa,
 • Zaburzenia lękowe.
 1. Prowadzenie warsztatów tematycznych z zakresu wychowania i rozwoju dzieci:
 • Szczegółowe tematy warsztatów będą dostosowywane do potrzeb grupy na podstawie przeprowadzonej ankiety.
 1. Usługi psychoterapii skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z psychologami:

p. Agatą Strongowską - tel. 91 425 36 65

p. Dianą Pytel - tel. 91 425 36 68

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

11 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy w listopadzie br. ukończyli szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie listu otwartego do przyszłego dziecka. Listy stanowią część I publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, wydanej w efekcie ogłoszonego w sierpniu br. konkursu literacko – plastycznego pod tym samym tytułem, adresowanego do rodzin adopcyjnych, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem POA w Szczecinie.

Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. ”Bajkowe Zakończenie”, promującej ideę adopcji, zawierającej – oprócz listów - bajki o adopcji, napisane przez rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw połączone zostało ze spotkaniem z trzema rodzinami adopcyjnymi, spośród których dwie przysposobiły po dwoje dzieci, jedna – 8-letniego chłopca. Rodziny opowiedziały o swoich przeżyciach związanych z oczekiwaniem na najważniejszy telefon w życiu oraz o doświadczeniu wynikającym z faktu bycia rodzicami adopcyjnymi. Swoimi przeżyciami podzielili się również kandydaci, którzy jeszcze przed rozdaniem świadectw poznali swoje przyszłe dzieci.

Spotkanie odbyło się w jednym z nowo pozyskanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie pomieszczeń usytuowanych na poziomie -1, w którym prowadzone będzie zaplanowane na połowę stycznia kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne.

 

 

 

Finał konkursu literacko – plastycznego pt. ”Bajkowe Zakończenie”

9 grudnia 2015 r. odbył się finał konkursu literacko – plastycznego pt. ”Bajkowe Zakończenie”, którego efektem końcowym było wydanie publikacji o w/w tytule, promującej ideę adopcji.

Konkurs ogłoszony został w sierpniu br., a jego adresatami były rodziny adopcyjne, które przysposobiły dzieci za pośrednictwem Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie.

Konkurs polegał na opisaniu oraz zilustrowaniu procesu adopcyjnego w formie bajki.

Powołana do oceny prac komisja konkursowa zgodnie uznała, iż każda z bajek jest jedyna w swoim rodzaju, w związku z powyższym autorzy wszystkich nadesłanych prac zostali nagrodzeni dyplomami, kartami podarunkowymi do Smyka oraz egzemplarzem wydanej publikacji.

Uroczystość związana z rozstrzygnięciem konkursu połączona została z oficjalnym otwarciem nowych pomieszczeń Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, usytuowanych na poziomie -1.

Przecięcia wstęgi dokonała Pani Dorota Rybarska – Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Aby wprowadzić finalistów konkursu i zaproszonych gości w odpowiedni klimat, pracownicy Publicznego Ośrodka Adopcyjnego wcielili się w bajkowe postacie, które w blasku świec odczytały każdą z bajek.

Uroczystość przebiegła w bardzo przyjaznej atmosferze, a jej uczestnicy nie kryli wzruszenia.

 

 

Partnerzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Biuletynu Informacji Publicznej  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Centrum Opieki nad Dzieckiem  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie  Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie  Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych  
Copyright Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ©