Biuletyn Informacji Publicznej
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż".
J.Korczak

Archiwum 2017

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

8 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 8 małżeństwom, które w grudniu br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie bajek i listów, które stanowić będą część III publikacji
pt. „Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r., a następnie w grudniu 2016 r. jako część II. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie” oraz „Bajkowe Zakończenie - część 2”, promującej ideę adopcji, zawierającej listy i bajki o adopcji, napisane przez kandydatów na rodziny adopcyjne, a także kalendarz trójdzielny na 2018 rok, promujący ogólnopolską konferencję z okazji 25-lecia działalności Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie
i 5-lecia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie dwóch par, które w tym roku zostały szczęśliwymi rodzinami adopcyjnymi. Jedna z rodzin w lipcu przysposobiła 7-miesięczną dziewczynkę, druga zaś
w październiku 11-miesięcznego chłopczyka. Rodziny opowiedziały o swoich przeżyciach związanych
z otrzymaniem propozycji dziecka oraz o wielkiej radości, jaka zapanowała w domu z chwilą pojawienia się długo oczekiwanego potomstwa. Członkowie grupy szkoleniowej z wielkim zaciekawieniem pytali
o proces adaptacji dzieci w nowych rodzinach oraz o odczucia rodziców związane z pierwszym kontaktem z dziećmi.

Osoby, które ukończyły październikowo - grudniową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie oprawione w ramkę podziękowanie, kosz
z kawą i herbatą, papier ksero oraz materiały biurowe i plastyczne dla dzieci, a także pyszny tort, który natychmiast został skonsumowany przez uczestników spotkania.

 

 

 

 

 W dniu 29 listopada 2015 r. odbyła się Konferencja z okazji 25-lecia działalności Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie oraz 5-lecia ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

W dniu 29 listopada 2017 r. w hali widowiskowo - sportowej Arena Szczecin odbyła się ogólnopolska konferencja promująca ideę adopcji z okazji 25-lecia działalności Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie i 5-lecia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, współorganizowana przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat honorowy objęli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Magdalena Kochan, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz oraz Fundacja Wsparcia Rodzin
„Po adopcji” w Warszawie, patronat medialny natomiast Radio Szczecin i Gazeta Wyborcza.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: administracji rządowej i samorządowej, Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Adopcyjnych, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, rodzinnej pieczy zastępczej, osoby współpracujące z POA, rodziny adopcyjne
i kandydaci na rodziny adopcyjne, byli i obecni pracownicy POA.

 

Konferencja rozpoczęła się występem muzycznym Antka – niewidomego ucznia II klasy gimnazjum Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, który wykonał trzy utwory na akordeonie. Po powitaniu zaproszonych gości obecna dyrektor POA przedstawiła historię powstania i 25-letniej działalności ośrodka, uzupełnioną o relację jego pierwszego kierownika - p. Małgorzaty Sadkowskiej oraz pracownika z najdłuższym, bo aż 24-letnim stażem pracy w ośrodku - p. Cecylii Gustaw.

 

Szczególne emocje wywołało wystąpienie rodziny adopcyjnej, która w czerwcu 2017 r. przysposobiła 11-miesięczną Marysię.

 

– Przed pierwszym spotkaniem z Marysią było bardzo dużo emocji, zarwaliśmy noc. Rano wypiliśmy jak najmocniejszą kawę i pojechaliśmy do niej. Kiedy usiedliśmy już w pokoju, przyprowadzono Marysię. Od razu wyciągnęła ręce do męża, a on ją przytulił. Niezwykłe było to, że była ubrana tak jak ja. Miała różową koszulę i dżinsy. Jak wyszliśmy już z tej wizyty, spojrzeliśmy na siebie i już wiedzieliśmy, że mamy córkę – wspominała mama adopcyjna.

 

– Od kiedy Marysia jest z nami, wszystko się zmieniło. Wcześniej byliśmy jak w letargu, bardzo dużo pracowaliśmy. Teraz wstajemy rano, działamy, jesteśmy pełni szczęścia. A jak Marysia idzie spać,
to już człowiek za nią tęskni i czeka, aż nastanie nowy dzień – opowiadał tata adopcyjny.

 

Szczęśliwym rodzicom towarzyszyła jeszcze szczęśliwsza babcia, która wraz z mężem doczekała się w jednym roku dwóch wnuczek adopcyjnych (od syna i od córki).

 

W programie konferencji znalazły się wykłady na temat: medialnego obrazu adopcji, zmian
w regionalnym systemie adopcyjnym, znaczenia więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, aspektu fizjoterapeutycznego wsparcia dzieci z trudnościami rozwojowymi, będących
w procesie adopcyjnym, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z perspektywy sądu rodzinnego. Gościem i zarazem patronem wydarzenia była posłanka Magdalena Kochan, współtwórczyni ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która odniosła się do idei wprowadzenia w życie w/w ustawy, jej efektów i skutków, ewaluacji na przestrzeni 5 lat
oraz aktualnych potrzeb zmian.

 

Konferencję zakończyło wystąpienie Magdaleny Modlibowskiej - Prezesa Fundacji Wsparcia Rodzin „Po adopcji” w Warszawie, autorki książek „Odczarować adopcje” i „Księga Adoptowanego Dziecka”, mamy dwóch adopcyjnych córek i biologicznego synka, która w niezwykle barwny i ujmujący sposób opowiedziała o swojej historii adopcyjnej oraz o podejmowanych działaniach w kierunku „odczarowania" adopcji.

 

 

 

INFORMUJEMY

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONFERENCJI

W DNIU 29 LISTOPADA 2017 R.

OŚRODEK BEDZIE NIECZYNNY

 

 

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie

oraz

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

Z A P R A S Z A J Ą

na ogólnopolską konferencję promującą ideę adopcji

 z okazji 25-lecia działalności Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

i 5-lecia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

w dniu 29 listopada 2017 r. w godz. 845 - 1500

w hali widowiskowo - sportowej Arena Szczecin, ul. Szafera 3/5/7 w Szczecinie.

 

Chęć udziału w Konferencji prosimy zgłaszać

do dnia 22 listopada 2017 r.

(tel. 91 425 36 60 lub e-mail: poaszczecin@wzp.pl)

 

Program konferencji promującej ideę adopcji

z okazji 25-lecia działalności Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie

oraz 5-lecia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Szczecin, 29 listopada 2017 r.

 

845 - 930 – rejestracja uczestników

930 - 945 – oficjalne otwarcie konferencji i powitanie jej uczestników

945 – 1020 – 25 lat działalności Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie widziane oczami dyrektorów, pracowników i rodzin adopcyjnych

1020 - 1035 – „Medialny obraz adopcji” - Ewa Juchniewicz – dziennikarz i producent Telewizji Polskiej

1035 - 1055 – „5 lat ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” – Magdalena Kochan – Poseł na Sejm RP

1055 - 1110 – „Współpraca pomiędzy elementami systemu wsparcia rodziny biologicznej i zastępczej” – Iwona Klimowicz - doradca z obszaru rodziny, pieczy zastępczej i pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

1110 - 1125 – „Zmiany w regionalnym systemie adopcyjnym” – Dorota Rybarska – Jarosz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

1125 - 1150 – przerwa kawowa

1150 - 1240 – „Znaczenie więzi w rozwoju dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” - Tomasz Polkowski - Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina w Warszawie

1240 - 1310 – „Aspekt fizjoterapeutyczny wsparcia dzieci z trudnościami rozwojowymi, będących w procesie adopcyjnym” – Lucyna Wittbrodt – terapeuta integracji sensorycznej, metody Vojty oraz NDT-Bobath

1310 - 1330 – przerwa kawowa

1330 - 1400 – „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z perspektywy sądu rodzinnego” – sędzia Anna Bilińska – Czyżyk – przewodnicząca VIII Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

1400 - 1455 – „Odczarować adopcje”- Magdalena Modlibowska - Prezes Fundacji Wsparcia Rodzin „Po adopcji” w Warszawie, autorka książek „Odczarować adopcje” i „Księga Adoptowanego Dziecka” oraz ponad 200 artykułów i wystąpień

1455 - 1500 – zakończenie konferencji

1500 – obiad

 

Patroni honorowi

Magdalena Kochan
   Poseł na Sejm RP

Patronat medialny

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 9 małżeństwom, które w czerwcu br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie bajek i listów, które stanowić będą część III publikacji
pt. „Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r., a następnie w grudniu 2016 r. jako część II. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie” oraz „Bajkowe Zakończenie - część 2”, promującej ideę adopcji, zawierającej listy i bajki o adopcji, napisane przez kandydatów na rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie dwóch par, które w tym roku zostały szczęśliwymi rodzinami adopcyjnymi. Jedna z rodzin w styczniu przysposobiła 5-letniego chłopczyka, druga zaś
w czerwcu dwóch braci: 5-letniego i 3-letniego. Rodziny opowiedziały o swoich przeżyciach związanych
z otrzymaniem propozycji dziecka/dzieci oraz o wielkiej radości, jaka zapanowała w domu z chwilą pojawienia się długo oczekiwanego potomstwa. Członkowie grupy szkoleniowej z wielkim zaciekawieniem pytali o proces adaptacji chłopców w nowych rodzinach oraz o odczucia rodziców związane z pierwszym kontaktem z dziećmi.

Osoby, które ukończyły majowo – czerwcową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie oprawione w ramkę podziękowanie, kosz
ze słodyczami, papier ksero i materiały biurowe, a także pyszny tort owocowy, który natychmiast został skonsumowany przez uczestników spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

2 marca 2017 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 7 małżeństwom, które w lutym br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie:

- listu do dziecka pt. „Za co kocham Twoją mamę”,

- listu do dziecka pt. „Za co kocham Twojego tatę”,

- „Bajki o synu, który wyruszył odnaleźć swojego ojca porwanego przez smoki”,

- „Bajki o zaczarowanym samochodzie”, 

- „Bajki o sile wybaczania”,

- „Bajki o tym, jak pewna dziewczynka strasznie bała się wizyty u dentysty”.

Listy i bajki stanowić będą część 3 publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy
w grudniu 2015 r., a następnie w grudniu 2016 r. jako część 2.

 

Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie - część 2”, promującej ideę adopcji, zawierającej listy i bajki o adopcji, napisane przez kandydatów na rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie dwóch rodzin, które są obecnie w okresie osobistej styczności z dziećmi: jedna od lutego 2016 r. z braćmi: 8-letnim i 3-letnim, druga – od grudnia 2016 r.
z rocznym chłopczykiem. Rodziny opowiedziały o swoich przeżyciach związanych z otrzymaniem propozycji dziecka/dzieci oraz o wielkiej radości, jaka zapanowała w domu z chwilą pojawienia się długo oczekiwanego potomstwa.

Osoby, które ukończyły styczniowo – lutową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich na rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie oprawione w ramkę podziękowanie, zabawki, gry
i układanki dla dzieci oraz piękny bukiet kwiatów.

Partnerzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Biuletynu Informacji Publicznej  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Centrum Opieki nad Dzieckiem  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie  Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie  Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych  
Copyright Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ©