Biuletyn Informacji Publicznej
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż".
J.Korczak

Aktualności

Uroczyste rozdanie świadectw naszym kandydatom na rodziny adopcyjne

              22 czerwca 2019 r., kolejne małżeństwa ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne.  W ramach szkolenia uczestnicy pisali bajki, które stanowić będą dalszą część publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie”.

      Jak zawsze rozdanie świadectw odbyło się w wesołej i przyjemnej atmosferze rozmów i dyskusji. Podczas szkolenia nawiązała się wspólna nić porozumienia i więzi pomiędzy rodzinami, które postanowiły kontynuować już na prywatnej ścieżce spotkania towarzyskie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom na rodziny adopcyjne za zaangażowanie w cały proces przygotowawczy oraz szkoleniowy i życzymy Wam wielu sukcesów, radości i szczęścia na rodzicielskiej ścieżce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do wysłuchania reportażu Małgorzaty Furgi pt. „Tak zaplata się warkocz”

http://radioszczecin.pl/276,7465,tak-zaplata-sie-warkocz-reportaz-malgorzaty-furg

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

1 marca 2019 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 7 małżeństwom, które w lutym br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie bajek i listów na temat: „Nasza rodzina za 10 – 15 lat”, które stanowić będą część III publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r., a następnie
w grudniu 2016 r. jako część II. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji
pt. „Bajkowe Zakończenie” oraz „Bajkowe Zakończenie - część 2”, promującej ideę adopcji, zawierającej listy i bajki o adopcji, napisane przez kandydatów na rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie małżeństwa, które w październiku ub. roku przysposobiło 10-miesięczną dziewczynkę. Szczęśliwa rodzina adopcyjna opowiedziała o tym, jak radziła sobie
z trudnym okresem oczekiwania na propozycję dziecka, jeszcze trudniejszym okresem oczekiwania
na okres osobistej styczności z dzieckiem, a także o wielkiej radości, jaka zapanowała w ich życiu z chwilą pojawienia się długo wyczekiwanego potomstwa.

Osoby, które ukończyły styczniowo – lutową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich do roli rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie oprawione w ramkę podziękowanie, kosz
ze słodyczami, kawą i herbatą oraz pyszny tort, który ze smakiem został skonsumowany podczas spotkania.

Partnerzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Biuletynu Informacji Publicznej  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Centrum Opieki nad Dzieckiem  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie  Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  Fundacja   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach 
Copyright Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ©