Biuletyn Informacji Publicznej
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż".
J.Korczak

Archiwum 2019

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

15 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 4 małżeństwom, które w grudniu br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie bajek i listów o adopcji, które stanowić będą część III publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r., a następnie
w grudniu 2016 r. jako część II. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji
pt. „Bajkowe Zakończenie” oraz „Bajkowe Zakończenie - część 2”, promującej ideę adopcji, zawierającej listy i bajki o adopcji, napisane przez kandydatów na rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie mamy adopcyjnej, która w listopadzie 2018 r. przysposobiła siostry: 2-letnią i 10-letnią. Szczęśliwa mama opowiedziała o tym, jak radziła sobie
z okresem oczekiwania na propozycję dzieci, a następnie z bardzo trudnym okresem chorobowym
po rozpoczęciu osobistej styczności z dziewczynkami. Wyraziła swoje ogromne szczęście wynikające
z faktu bycia mamą oraz zachęciła do adopcji rodzeństw.

Osoby, które ukończyły listopadowo – grudniową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie podziękowania za pomoc w przygotowaniu ich do roli rodziców adopcyjnych oraz dwa gipsowe anioły, które mają czuwać nad właściwych doborem kandydatów do dzieci.

 

 

Uroczyste rozdanie świadectw naszym kandydatom na rodziny adopcyjne

              22 czerwca 2019 r., kolejne małżeństwa ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne.  W ramach szkolenia uczestnicy pisali bajki, które stanowić będą dalszą część publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie”.

      Jak zawsze rozdanie świadectw odbyło się w wesołej i przyjemnej atmosferze rozmów i dyskusji. Podczas szkolenia nawiązała się wspólna nić porozumienia i więzi pomiędzy rodzinami, które postanowiły kontynuować już na prywatnej ścieżce spotkania towarzyskie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom na rodziny adopcyjne za zaangażowanie w cały proces przygotowawczy oraz szkoleniowy i życzymy Wam wielu sukcesów, radości i szczęścia na rodzicielskiej ścieżce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do wysłuchania reportażu Małgorzaty Furgi pt. „Tak zaplata się warkocz”

http://radioszczecin.pl/276,7465,tak-zaplata-sie-warkocz-reportaz-malgorzaty-furg

 

Uroczyste rozdanie świadectw kandydatom, którzy ukończyli szkolenie

dla kandydatów na rodziny adopcyjne

1 marca 2019 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw 7 małżeństwom, które w lutym br. ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny adopcyjne. W ramach odbywanego szkolenia jego uczestnicy poproszeni zostali o napisanie bajek i listów na temat: „Nasza rodzina za 10 – 15 lat”, które stanowić będą część III publikacji pt. „Bajkowe Zakończenie”, wydanej po raz pierwszy w grudniu 2015 r., a następnie
w grudniu 2016 r. jako część II. Wraz ze świadectwem kandydaci otrzymali egzemplarz publikacji
pt. „Bajkowe Zakończenie” oraz „Bajkowe Zakończenie - część 2”, promującej ideę adopcji, zawierającej listy i bajki o adopcji, napisane przez kandydatów na rodziny adopcyjne.

Rozdanie świadectw odbyło się w towarzystwie małżeństwa, które w październiku ub. roku przysposobiło 10-miesięczną dziewczynkę. Szczęśliwa rodzina adopcyjna opowiedziała o tym, jak radziła sobie
z trudnym okresem oczekiwania na propozycję dziecka, jeszcze trudniejszym okresem oczekiwania
na okres osobistej styczności z dzieckiem, a także o wielkiej radości, jaka zapanowała w ich życiu z chwilą pojawienia się długo wyczekiwanego potomstwa.

Osoby, które ukończyły styczniowo – lutową edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, wyraziły swoją ogromną wdzięczność za pomoc w przygotowaniu ich do roli rodziców adopcyjnych
i przekazały na ręce dyrektora POA w Szczecinie oprawione w ramkę podziękowanie, kosz
ze słodyczami, kawą i herbatą oraz pyszny tort, który ze smakiem został skonsumowany podczas spotkania.

Partnerzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Biuletynu Informacji Publicznej  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Centrum Opieki nad Dzieckiem  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie  Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie  Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych  
Copyright Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ©