Biuletyn Informacji Publicznej
"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz,
Jeżeli nie wie - wytłumacz,
Jeżeli nie może - pomóż".
J.Korczak

Poradnictwo

Rodzice adopcyjni chętnie utrzymują z nami kontakty. Oczekują naszego wsparcia bądź też aprobaty w swoich staraniach i działaniach w trudnym procesie wychowawczym. Często też chcą się pochwalić i podzielić z nami sukcesami osiąganymi w procesie wychowywania dzieci. Niektóre rodziny jednak przeżywają niepokoje wywołane problemami, takimi jak:

  • dysfunkcje rozwojowe
  • problemy zdrowotne
  • trudności adaptacyjne dzieci do przedszkola, szkoły
  • trudności w nauce
  • trudności wychowawcze
  • zahamowanie emocjonalne
  • nadpobudliwość psychoruchowa

Część z tych problemów udaje się nam rozwiązać, ale tylko wówczas, gdy problem zostaje zauważony wcześnie i gdy rodzice współdziałają w jego rozwiązaniu. Najczęściej udzielamy porad indywidualnych, ale także zachęcamy do tworzenia grup wsparcia dla zaprzyjaźnionych rodzin adopcyjnych i zastępczych, posiadających podobne problemy.

Istnieją jednak problemy, które wymagają interwencji specjalistów spoza ośrodka. Wówczas kierujemy rodziców do specjalistycznych placówek, z którymi współpracujemy, między innymi: ośrodka wczesnej interwencji, poradni psychologiczno - pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego, ośrodka interwencji kryzysowej i innych.

 

Partnerzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Biuletynu Informacji Publicznej  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  Centrum Opieki nad Dzieckiem  Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Drawsku Pomorskim  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu  Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie  Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie  Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie  Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych  
Copyright Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie ©