Image Alt

Koordynator dostępności

  >  Koordynator dostępności

W zakresie alternatywnych form obsługi dostępnej i racjonalnych usprawnień w tym zakresie, wyznaczono Koordynatora dostępności:

Mariusz Karwowski
Pedagog Publicznego Ośrodka Adopcyjnego
Skip to content